آسفالت قم - پایگاه خبری شهر بیست
توزیع ۴ هزار تن آسفالت در سطح منطقه سه قم 20 تیر 1400

توزیع ۴ هزار تن آسفالت در سطح منطقه سه قم

بیش از چهار هزار تن آسفالت در سطح منطقه سه شهر قم در سه ماه نخست سال جاری توزیع‌شده است.