آسفالت خیابان‌های فرعی بلوار 15 خرداد - پایگاه خبری شهر بیست
توزیع آسفالت در خیابان‌های فرعی بلوار شهید محلاتی و بلوار ۱۵ خرداد 26 خرداد 1400

توزیع آسفالت در خیابان‌های فرعی بلوار شهید محلاتی و بلوار ۱۵ خرداد

مدیر منطقه یک شهرداری قم از پایان عملیات آسفالت خیابان‌های فرعی بلوار شهید محلاتی و بلوار ۱۵ خرداد با هدف تسهیل در عبور و مرور شهروندان خبر داد.