آب و هوا در قم - پایگاه خبری شهر بیست
هوای قم ناسالم شد ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

هوای قم ناسالم شد

وضعیت هوای شهر قم با افزایش میزان گرد و غبار در وضعیت ناسالم برای عموم مردم قرار دارد.