آب و برق - پایگاه خبری شهر بیست
تمام گلزار شهدای کشور دارای آب و برق هستند 18 اسفند 1397
مشاور وزیر نیرو در قم:

تمام گلزار شهدای کشور دارای آب و برق هستند

شهر بیست/ مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران با اشاره به توجه ویژه این وزارتخانه به بحث فرهنگ ایثار و شهادت گفت: هیچ یادمان و گلزار شهدایی در کشور نداریم که آب و برق نداشته باشد.