آب زیرزمینی - پایگاه خبری شهر بیست
برداشت سالانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی قم 05 آذر 1397
مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای قم مطرح کرد:

برداشت سالانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی قم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای قم گفت: میزان برداشت سالیانه از منابع آب زیرزمینی در استان 600 میلیون مترمکعب است که محل مصرف 500 میلیون مترمکعب از آن در بخش کشاورزی است.