آب در آینه دانش - پایگاه خبری شهر بیست
«آب در آینه دانش» منتشر شد 08 خرداد 1400

«آب در آینه دانش» منتشر شد

کتاب «آب در آینه دانش» راهی برای دست‌یابی به تجربه‌های مدیریت دانش در صنعت آب و فاضلاب کشور به کوشش شرکت آبفای استان قم به چاپ رسید.