آب‌انبار - پایگاه خبری شهر بیست
احیای صنایع‌دستی شهر قم با بهسازی بازار کهنه/ لزوم واگذاری آب‌انبارها به شهرداری 15 بهمن 1399

احیای صنایع‌دستی شهر قم با بهسازی بازار کهنه/ لزوم واگذاری آب‌انبارها به شهرداری

شهر بیست/ سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اهمیت بهسازی بازار کهنه در احیای صنایع‌دستی شهر قم گفت: واقفین آب‌انبار را برای مردم وقف کرده‌اند و اگر این مکان‌ها در اختیار شهرداری قرار گیرد، محلی برای کانون‌های فرهنگی با محوریت مساجد خواهد شد.