آبرسانی قم - پایگاه خبری شهر بیست
پایان عملیات رفع حادثه خط لوله اصلی آبرسانی قم 30 مهر 1399

پایان عملیات رفع حادثه خط لوله اصلی آبرسانی قم

شهر بیست/ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از پایان عملیات بزرگ رفع حادثه خط اصلی آبرسانی قم خبر داد.