آبخوان داری - پایگاه خبری شهر بیست
اجرای عملیات آبخیزداری در قم به حجم ۱۹۰ هزار متر مکعب/ حکم قضایی درباره فرودگاه قم باید اجرایی شود 15 بهمن 1397
مدیرکل منابع طبیعی قم خبر داد

اجرای عملیات آبخیزداری در قم به حجم ۱۹۰ هزار متر مکعب/ حکم قضایی درباره فرودگاه قم باید اجرایی شود

شهر بیست/ مدیرکل منابع طبیعی قم با اشاره به ابلاغ اعتبار 12 میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی به این نهاد، گفت: این اعتبار در قالب پروژه های مختلف علمیات کنترل سیلاب و آبخوان داری تخصیص یافته است.