تصاویر/ پنجاه‌ودومین محفل طنز قمپز
عکاس : محمد رفیعی موحد | شناسه خبر : 44344 | تاریخ انتشار : 26 آبان 1400 - 23:40 |

شهر بیست/ پنجاه‌ودومین محفل طنز قمپز با حضور ناصر فیض، عباس احمدی و علاقه‌مندان به شعر طنز در سالن غدیر اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی قم برگزار شد.

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قماخباراخبار استاناخبار استان قماخبار شهراخبار شهر قماخبار فرهنگی قماخبار قماخبار قمپزاخبار هنری قماستان قماهالی قمپزپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستپنجاه و دومین قمپزپنجاه و دومین محفل طنز قمپزپنجاه و دومین محفل قمپزپنجاه‌ودومین محفل طنز قمپزتصاویر آب و آینهتصاویر اهالی قمپزتصاویر پنجاه و دومین محفل طنز قمپزتصاویر پنجاه و دومین محفل قمپزتصاویر پنجاه‌ودومین قمپزتصاویر پنجاه‌ودومین محفل طنز قمپزتصاویر قمتصاویر قمپزتصاویر قمپز در قمتصاویر محفل طنز قمپزحوزه هنریحوزه هنری قمخبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمرفیعی موحدرفیعی موحد عکاسسایت شهر بیستسایت شهر20شاعران طنزپرداز قمشهرشهر 20شهر بیستشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستطنرپردازان قمعباس احمدیعباس احمدی شاعر طنزپردازفرهادی موحدیقمقمپزقمپز با موضوع کتاب و کتابخوانیقمیقمیهاکتاب و کتابخوانیگزارش تصویریگزارش تصویری قمگزارش تصویری قمپزمحفل طنز قمپزمحمد رفیعی موحدمحمد رفیعی موحد عکاسناصر فیضناصر فیض در قمپزناصر فیض در محفل طنز قمپزناصر فیض شاعرناصر فیض شاعر در قمپز
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه