تصاویر/ پرواز ورزشکاران موتورسوار قم
عکاس : محمد رفیعی موحد | شناسه خبر : 52712 | تاریخ انتشار : ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۶ |

شهر بیست/ ورزشکاران موتورسوار قمی در روزهای جمعه به تمرین حرکات جذاب نمایشی در پیست ورزشگاه یادگار امام(ره) می‌پردازند.

استان قم در بخش موتورسواری مردان دارای عناوین قهرمانی مسابقات نمایشی کشور است.

علاقه‌مندان به ورزش موتورسواری می‌توانند برای ثبت‌نام به دفتر هيئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم واقع در میدان میثم سالاریه مراجعه کنند.

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irاخباراستان قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پرواز ورزشکاران موتورسوار قمپیست ورزشگاه یادگار امام(ره)تصاویر پرواز ورزشکاران موتورسوار قمتصاویر تمرین موتورسواران قمیتصاویر تمرین موتورسواران قمی در ورزشگاه یادگار امامتصاویر حرکات جذاب نمایشیتصاویر حرکات جذاب نمایشی موتورسواریتصاویر حرکات جذاب نمایشی موتورسواری در قمتصاویر حرکات نمایشی موتورسواران قمتصاویر قمتمرین موتورسواران قمیتمرین موتورسواران قمی در پیست یادگار امامحرکات نمایشی موتورسواران قمحرکات نمایشی ورزشکاران موتورسوار قمخبری قمرفیعی موحدرفیعی موحد عکاسسایت خبری شهر۲۰سایت شهر بیستسایت شهر20سرویس عکس شهر۲۰شهر 20شهر بیستشهر قمشهر۲۰شهربیستقمگزارش تصویریگزارش تصویری قممحمد رفیعی موحدمحمد رفیعی موحد عکاسموتور کراسموتورسواریهیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانیهیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی قمورزشورزش قمورزشکاران موتورسوارورزشکاران موتورسوار در قمورزشکاران موتورسوار قمورزشکاران موتورسواریورزشگاه یادگار امامورزشگاه یادگار امام قمورزشگاه یادگار امام(ره)ورزشی
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه