تصاویر/ نشست خبری یادواره شهدای ارتش در قم
عکاس : محمد رفیعی موحد | شناسه خبر : 52038 | تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۴ |

شهر بیست/ نشست خبری نخستین یادواره ۵۶۵ شهید ارتش در استان قم با حضور امیر سرتیپ محمدرضا فولادی رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد.

 

برچسب ها
۵۶۵ شهید ارتش در استان قمiranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قماخباراخبار استاناخبار استان قماخبار شهراخبار شهر قماخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قمارتشارتش جمهوری اسلامیارتش در قماستان قمامیر سرتیپ محمدرضا فولادیامیر فولادیایثار و شهادتباغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قمباغ موزه دفاع مقدسباغ موزه دفاع مقدس قمباغ موزه قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتصاویر قمتصاویر نشست خبریتصاویر نشست خبری یادواره شهدای ارتش در قمتصاویر یادواره شهدای ارتشتصاویر یادواره شهدای ارتش در قمخبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمدفاع مقدسدلیرمردان ارتشرئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتشرفیعی موحدرفیعی موحد عکاسسایت خبری شهر۲۰سایت شهر بیستسایت شهر20ستاد کنگره ملی شهدای قمسرویس عکس شهر۲۰شهداشهدای ارتششهدای ارتش در استان قمشهدای ارتش در قمشهرشهر 20شهر بیستشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستقمقمیقمیهاکنگره ملی شهدای قمگزارش تصویریگزارش تصویری قممجتمع امام خمینیمحمد رفیعی موحدمحمد رفیعی موحد عکاسنخستین یادواره ۵۶۵ شهید ارتش در استان قمنشست خبرینشست خبری نخستین یادواره ۵۶۵ شهید ارتش در استان قمنشست خبری یادواره شهدای ارتش در قمیادواره ۵۶۵ شهید ارتش در استان قمیادواره شهدای ارتشیادواره شهدای ارتش در قم
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه