تصاویر/ نام‌گذاری مرکز شماره ۸ کانون پرورش فکری قم به نام شهید زرنوشه
عکاس : محمد علی جلالی | شناسه خبر : 42414 | تاریخ انتشار : 21 مهر 1400 - 23:48 |

شهر بیست/ مرکز شماره ۸ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم طی مراسمی با حضور خانواده شهید محمدعلی زرنوشه به نام این شهید نوجوان نام‌گذاری شد.

 

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قماخباراخبار اجتماعی قماخبار استاناخبار استان قماخبار پلیس قماخبار حوادث قماخبار سلامت قماخبار شهراخبار شهر قماخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قماستان قماعلام برنامه‌های هفته ملی کودکاعلام برنامه‌های هفته ملی کودک در قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتصاویر قمحامد حجتی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمخبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمزرنوشهسایت شهر بیستسایت شهر20سید امیر طباطبایی معاون فرهنگی و اجرایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمشهرشهر 20شهر بیستشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستشهید زرنوشهشهید زرنوشه فراهانیشهید محمد علی زرنوشه فراهانیقمقمیقمیهاکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمگزارش تصویریگزارش تصویری قممحمد علی جلالیمدیرکل کانون پرورش فکری قممدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قمنشست خبری هفته ملی کودکنشست خبری هفته ملی کودک در قمهفته ملی کودکهفته ملی کودک در قم
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه