تصاویر/ مراسم اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر قم
عکاس : سجاد حیات پور | شناسه خبر : 14899 | تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰ |

شهر بیست/ مراسم اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر قم با حضور مسئولان و هنرمندان استان در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد.  

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قماحمد امیرآبادیاخباراخبار اجتماعی قماخبار استاناخبار استان قماخبار پلیس قماخبار تئاتراخبار تئاتر قماخبار حوادث قماخبار سلامت قماخبار سینمایی قماخبار شهراخبار شهر قماخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قماختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر قماختتامیه جشنواره تئاتر استانی قماداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قماستان قماصغر نوبختبرگزیدگان جشنواره تئاتر استانی قمبرگزیدگان جشنواره تئاتر قمبیست‌ویکمین جشنواره تئاتر قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتئاترتئاتر استانیتئاتر قمتئاترهای قمتصاویر تئاترتصاویر قمتصاویر/ مراسم اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر قمجدیدترین اخبار قمجشنواره تئاتر استانی قمجشنواره تئاتر قمحسن دلیرحسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قمخبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمراه هنرراه هنر قمرضا ابوذرسایت شهر بیستسایت شهر20سجاد حیات پورسید جواد طاهریسینما قمسینماهای قمسینمای قمشهرشهر 20شهر بیستشهر بیست قمشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستشهربیست قمعلی تفضلیان استاد هنر تئاتر قمقمقم نیوزقمیقمیهاکتاب قمکوروش زارعیگزارش تصویریگزارش تصویری قمگزارش تصویری مراسم اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر قمگوگل قممراسم اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره تئاتر قمهنر قمهنرهای قمهنری قم
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه