تصاویر/ رونمایی از کتاب «چهارمردان، خیابان انقلاب»
عکاس : محمد علی مریزاد | شناسه خبر : 43913 | تاریخ انتشار : 21 آبان 1400 - 21:42 |

شهر بیست/ کتاب «چهارمردان، خیابان انقلاب» همزمان با ایام گرامیداشت «روز قم» با حضور جمعی از اعضای شورای شهر و مردم انقلابی محله چهارمردان در مسجد چهارمردان رونمایی شد.

این کتاب به سفارش سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم و به قلم دکتر حسن قریشی به رشته تحریر درآمده است.

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قمآیین رونمایی از چهارمردان، خیابان انقلابابوالقاسم مقیمیابوالقاسم مقیمی مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری قماخباراخبار اجتماعی قماخبار استاناخبار استان قماخبار حوادث قماخبار شهراخبار شهر قماخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قماستان قمبرنامه‌های روز قمبزرگداشت روز قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتصاویر چهارمردان، خیابان انقلابتصاویر رونمایی از کتاب چهارمردان خیابان انقلابتصاویر قمچهارمردان قمچهارمردان، خیابان انقلابحضرت معصومه(س)خبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمدکتر حسن قریشیروز قمرونمایی از کتاب «چهارمردان، خیابان انقلاب»سازمان فرهنگی هنری شهرداری قمسازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قمسالروز ورود حضرت معصومه(س) به قمسایت شهر بیستسایت شهر20شهرشهر 20شهر بیستشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستقمقمیقمیهاکتاب تاریخ شفاهی چهارمردانکتاب تاریخ شفاهی چهارمردان خیابان انقلابگزارش تصویریگزارش تصویری قممحله چهارمردان قممدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم آخرین خبرمسجد چهارمردانویژه‌برنامه‌های بزرگداشت روز قم
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه