تصاویر/ حضور روستاییان قمی در انتخابات ریاست جمهوری
عکاس : محمد علی جلالی | شناسه خبر : 37552 | تاریخ انتشار : 28 خرداد 1400 - 21:53 |

شهر بیست/ ساکنان و اهالی خون‌گرم روستاهای «فردو»، «خاوه»، «ويريچ»، «قبادبزن» و «ميم» قم در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا شرکت کردند و آرای خود را به صندوق انداختند.

 

 

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قماخباراخبار استاناخبار استان قماخبار شهراخبار شهر قماخبار قماستان قمانتخاباتانتخابات خبرگانانتخابات خبرگان رهبری در قمانتخابات در روستاانتخابات در روستاهای قمانتخابات در فردوانتخابات در فردو قمانتخابات در قبادبزن قمانتخابات در قمانتخابات در میم قمانتخابات در ویریچ قمانتخابات ریاست جمهوریانتخابات مجلسانتخابات مجلس در قمانتخابات مجلس شورای اسلامیپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستتصاویر حضور روستاییان قم در انتخابات ریاست جمهوریتصاویر حضور مردم قم در انتخابات ۹۸تصاویر حضور مردم قم در انتخابات مجلس شورای اسلامیتصاویر قمحضور روستاییان قمی در انتخاباتخاوهخبر استان قمخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمروستاهای قمروستای خاوهروستای قبادبزنروستای میمروستای ویریچسایت شهر بیستسایت شهر20سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوریشهرشهر 20شهر بیستشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستشوخی با انتخاباتفردوقبادبزنقمقمیقمیهاگزارش تصویریگزارش تصویری آلودگی هوا در قمگزارش تصویری انتخابات در روستاهای قمگزارش تصویری انتخابات قمگزارش تصویری حضور روستاییان قمی در انتخاباتگزارش تصویری فردوگزارش تصویری قممحمد علی جلالیمشارکت مردم قم در انتخاباتمشارکت مردم قم در انتخابات مجلس شورای اسلامیمیمویریچیازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامییازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در قم
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه