تصاویر/ تجلیل از برگزیدگان پنجمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم
عکاس : حسین شاهبداغی | شناسه خبر : 23890 | تاریخ انتشار : 11 تیر 1399 - 9:38 |

شهر بیست/ پنجمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

برچسب ها
iranqomshahrshahr20shahr20.irآخرین اخبارآخرین اخبار قمآخرین خبرآخرین خبر قمابوذراخباراخبار اجتماعی قماخبار استاناخبار استان قماخبار پربازدید قماخبار پلیس قماخبار تئاتراخبار تحلیلی قماخبار حوادث قماخبار سلامتاخبار سلامت قماخبار سینماییاخبار سینمایی قماخبار شهراخبار شهر قماخبار فرهنگی قماخبار قماخبار هنری قماستان قماینستاگرامبرگزیدگان پنجمین جشنواره ابوذر استان قمبرگزیدگان جشنواره ابوذر قمپایگاه خبری شهر 20پایگاه خبری شهر بیستپایگاه خبری شهر۲۰پایگاه خبری شهربیستپزشکی سلامت قمپزشکی قمپنجمین جشنواره ابوذر قمتئاترتئاتر قمتئاترهای قمتازه ترین اخبار قمتحلیل قمتصاویر اختتامیه پنجمین جشنواره ابوذر قمتصاویر پنجمین جشنواره ابوذر قمتصاویر قمتلگرامجدیدترین اخبارجدیدترین اخبار قمجشنواره ابوذرجشنواره ابوذر قمجشنواره رسانه ابوذرجشنواره رسانه‌ای ابوذر قمحسین شاهبداغیخبرخبر استان قمخبر روزخبر شهرخبر شهر قمخبر قمخبری قمخرید دیجی کالاخرید دیوارداندانشگاه قمدانلوددانلود تصاویردلاردیجی کالادیواردیوار قمراه هنرراه هنر قمسایت شهر بیستسایت شهر20سریع ترین اخبار قمسکهسلامتسلامت قمسینماسینما قمسینماهای قمسینمای قمشهرشهر 20شهر بیستشهر بیست قمشهر خبر قمشهر قمشهر۲۰شهربیستشهربیست قمشیپورشیپور قمطلافروشگاهفروشگاه خریدقمقم نیوزقمیقمیهاقیمت آپارتمان دیوارقیمت خانه دیوارقیمت خودروقیمت خودرو دیوارقیمت ماشینقیمت ماشین دیوارقیمت مسکن دیوارقیمت های دیجی کالاکتاب قمگزارش تصویریگزارش تصویری جشنواره ابوذر قمگزارش تصویری قمگوگلگوگل قمنرخ دلارنرخ دلار زندهنرخ سکهنرخ طلانرخ ماشینهنر قمهنرهای قمهنری قمهواشناسی قم
ثبت دیدگاه
گالری تصاویر مشابه