کلینیک بیمارستان شهید بهشتی - پایگاه خبری شهر بیست
افتتاح کلینیک ویژه بیمارستان شهید بهشتی قم ۲۰ آذر ۱۳۹۸

افتتاح کلینیک ویژه بیمارستان شهید بهشتی قم

شهر بیست/ با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فاز یک کلینیک ویژه بیمارستان شهید بهشتی قم افتتاح شد.