کلنگ عملیات اجرایی فاز پنجم آبرسانی به روستاهای شهرستان کهک - پایگاه خبری شهر بیست
عملیات اجرایی فاز پنجم آبرسانی به روستاهای کهک آغاز شد ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

عملیات اجرایی فاز پنجم آبرسانی به روستاهای کهک آغاز شد

کلنگ عملیات اجرایی فاز پنجم آبرسانی به روستاهای شهرستان کهک با حضور جمعی از مسئولان به زمین زده شد.