کلاه به سرها
صنعت پول‌ساز انیمیشن قم قربانی بی‌پولی ۰۳ تیر ۱۳۹۸
«شهر بیست» گزارش می‌دهد

صنعت پول‌ساز انیمیشن قم قربانی بی‌پولی

شهر بیست/ انیمیشن قم در حالی این روزها، حال و روز خوبی ندارد که مشکلات اقتصادی و بی‌پولی دستگاه‌های دولتی، گریبان این صنعت پول‌ساز را هم گرفته است.