کلاغ - پایگاه خبری شهر بیست
مرگ کلاغ‌ها در بوستان غدیر قم/ دامپزشکی بررسی می‌کند ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

مرگ کلاغ‌ها در بوستان غدیر قم/ دامپزشکی بررسی می‌کند

شهر بیست/ تعداد قابل توجهی از کلاغ‌ها به دلیل نامشخصی در بوستان غدیر قم تلف شدند.