کشف مشروبات الکلی در قم
کشف دو مرکز تولید مشروبات الکلی در قم ۰۶ آبان ۱۴۰۰

کشف دو مرکز تولید مشروبات الکلی در قم

دو مرکز تولید مشروبات الکلی با چهار هزار و ۵۰۰ لیتر مشروب با پیگیری اطلاعاتی و اقدام نیروهای ویژه بسیج در قم، کشف و تحویل مراجع قضایی شد.